AVIS

Publicació Actes de selecció de diverses borses de treball

Es objecte del present anunci la convocatòria per a la formació d'una Borsa de Treball temporal de

- Coordinador/a de l'escola d'estiu,

- Monitors/res de l'escola d'estiu.

- Socorrista de les piscines municipals

- Taquiller/a de les piscines municipales

que servirà per a fer efectives les diferents contractacions de personal amb caràcter no permanent, que no poden ser atesses pel personal al servei d'aquesta Administració, sempre que ho permitixca les disponibilitats pressupostaries i legislació laboral.

Les persones que desitgen prendre part en aquesta convocatòria deuràn presentar sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de DEU DIES NATURALS a partir de la data de la publicació de la present convocatòria al tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament (www.corbera.es).

Pots trobar l'anunci de convocatòria i les bases de cadascuna de les borses obertes al següent enllaç:

Termini per presentar subsanacions a la llista provisional per part dels exclosos: fins el 7 de juny inclussiu

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31