Calendari del Contribuent

CALENDARI FISCAL PER AL PAGAMENT EN VOLUNTARIA 2018

 

Per la Excma. Diputació de València ha sigut aprovat el calendari fiscal referent a l'exercici 2018 per a l'Ajuntament de Corbera. Aleshores, els dos períodes de liquidació en voluntària dels diferents impostos i taxes, queda de la següent manera:

1er Període: del 1 de març al 2 de maig de 2018 (ambdós inclusiu). Durant aquest període es ficaran al cobrament l'Impost de Vehicles a Tracció Mecànica, la taxa per Subministrament d'Aigua referent al segon semestre del 2017 i la taxa per exaccions municipals (Fem - Clavegueram - Guals). Data de cobrament dels rebuts domiciliats: 02 de maig de 2018

                                                                                                                                                                                                         

2on Període: de l'1 de juny al 31 de juliol (ambdós inclusiu). Es ficarà al cobrament la Taxa de Tractament de Residus Urbans (TTRU) 2018. Data de cobrament dels rebuts domiciliats: 1 de juliol de 2018 (50%) i l'1 d'agost de 2018 (50%).

                                                                                                                                                                                                         

3er Període: del 15 de juliol al 1 de octubre (ambdós inclusiu): Durant aquest període es ficaran al cobrament els Impostos de Bens Immobles tant de Rústica com d'Urbana, l'Impost d'Activitats Econòmiques i la taxa per Subministrament d'Aigua referent al primer semestre del 2018.

Data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBI Urbà: 1 d'agost de 2018 (50%) i l'1 d'octubre de 2018 (50%).

Data de cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBI Rústica i la Taxa d'Aigua: 1 d'octubre de 2018.

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31