Calendari del Contribuent

CALENDARI FISCAL PER AL PAGAMENT EN VOLUNTARIA 2017

 

   Per la Excma. Diputació de València ha sigut aprovat el calendari fiscal referent a l'exercici 2017 per a l'Ajuntament de Corbera. Aleshores, els dos períodes de liquidació en voluntària dels diferents impostos i taxes, queda de la següent manera:

   1er Període: del 1 de març al 2 de maig de 2017. Durant aquest període es ficaran al cobrament l'Impost de Vehicles a Tracció Mecànica, la taxa per Subministrament d'Aigua referent al segon semestre del 2016 i la taxa per exaccions municipals (Fem - Clavegueram - Guals).

    2on Període: del 1 de juny al 31 de juliol. Es ficarà al pagament la Taxa de Tractament de Residus Urbans (TTRU) 2017.

   3er Període: del 15 de juliol al 2 de octubre: Durant aquest període es ficaran al cobrament els Impostos de Bens Immobles tant de Rústica com d'Urbana, l'Impost d'Activitats Econòmiques, la taxa pel tractament de residus urbans (TTRU) i la taxa per Subministrament d'Aigua referent al primer semestre del 2017.

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30