Calendari del Contribuent 2018

L'Ajuntament de Corbera té delegat en el Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València la recaptació dels diferents impostos i taxes. De conformitat amb el que disposa l’artícle 15 de la l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de  la  Diputació  de  València  (BOPV  núm.  149  de  25-06-1999)  i  el decret del Diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda, els períodes de pagament en voluntària dels tributs de caràcter periòdic, que les entitats locals deleguen en esta Diputació, durant l’any 2018 seran:

– 1er període: de l’1 de març al 2 de maig, ambdós inclusivament: Exaccions Municipals, Subm. Aigua 2on semestre 2017 i IVTM.
– 2n període: de l’1 de juny a l’1 d’agost, ambdós inclusivament: TTRU
– 3er període: del 15 de juliol a l'1 d’octubre, ambdós inclusivament: IBI Urbana i Rústica, IAE i Subm. AIgua 1er semestre 2018.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31