Perfil del Contractant
En esta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per l'Ajuntament.

   Estos plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de servicis públics, subministraments i/o servicis.

   A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en què es troben (ja siga provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servici públic.

   Eixa informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

 

 PLATAFORMA DE LA GENERALITAT        OBRES        SERVEIS

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30