• Ajuntament de Corbera
    962560003
    Plaça Major, 16
    46612 Corbera Valencia
Gestió Tributària
Bonificació IBIU 2018 per família nombrosa
3/11/2017

Vist que la ordenança fiscal municipal reguladora de l’Impost de Bens Immobles, al seu article 3, considera que hi haurà una bonificació en la quota íntegra de l’impost de béns immobles, a favor dels subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, a meritar al període impositiu d’aplicació i respecte als immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual.

Vist que l’Ajuntament de Corbera té que comunicar al Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València, a la qual tenim delegada la gestió de recaptació de l’Impost de Bens Immobles d’Urbana, els subjectes passius que hagen demanat i tinguen aprovada l’esmentada bonificació per a l’any 2018, és pel que per decret de l'Alcaldia 57/2017, de 3 de novembre, s'ha resolt

1-. Obrir un termini des del 6 de novembre fins el 29 de desembre, per a que tots els ciutadans que ostenten la condició de família nombrosa i siguen titolar d’una vivenda a Corbera, la qual constituïsca el seu habitatge habitual, puguen demanar aquesta bonificació.

2-. Que amb la corresponent sol·licitud s’haurà d’adjuntar

- l’IBI Urbana 2017 pagat de l’immoble sobre el que es demana la bonificació

- el títol de família nombrosa.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28