Llicència d'activitat de la pedrera
11/10/2018

En agost de 2012, caducava la llicència d’activitat per a la restauració de la pedrera.
Huit anys abans, l’empresa havia presentat un Projecte de Restauració el qual fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 29 de juliol de 2004 amb els vots favorables del PP, del PSOE i del PSIC i els vots en contra del regidor José Luís Pastos i del BLOC. En virtut d’aquell acord municipal se li concedia llicència d’obres a ARIDOS ROMAFE S.L. per a restaurar l’antiga pedrera GIRTAL d’acord amb el Projecte de Restauració presentat.
    En el projecte es definien tres fases d’actuació cronològicament delimitades:
    - la primera, d’un any i mig, restauració del front Est;
    - la segona, que anava de l’any i mig al quart any, els fronts Sud i Oest;
    - i la tercera que comprenia els últims quatre anys, acabaria el front Oest.
Realitzades les tres fases, l’orografia de la zona havia de quedar perfectament abancalada i el terreny repoblat amb espècies autòctones.
    L’empresa, però, no complí les obligacions fixades i previstes en la llicència, i en vespres d’esgotar-se el termini fixat de 8 anys demanà una pròrroga de la llicència per a continuar l’activitat. La restauració de la pedrera no estava, ni de bon tros, acabada.
    L'Acaldia, en Resolució de 3 de juliol de 2012 desestimava tal sol·licitud. Posteriorment, en el Ple municipal de 25-10-2012, Leopoldo Hernan, com a portaveu del PP, presentà una moció demanant que l’alcalde Jordi Vicedo anul·lara la Resolució denegatòria de la pròrroga i traspassara les seues competències en aquesta matèria al Ple municipal. Aquesta moció del PP fou aprovada amb els vots del PP i del PSOE, però quedà sense efectes perquè les competències legalment seguien sent de l'alcalde.
    En aquella sessió plenària, Jordi Vicedo va argumentar que, en realitat, la pretensió de l’empresa, presentada per escrit, era continuar explotant la pedrera per quatre anys més a partir de la concessió d’obra pública, i que, en eixes condicions, concedir la pròrroga era donar-los un xec en blanc, a la qual cosa no estava dispost el govern municipal. L’alcalde també va dir que estava obert a propostes serioses per part dels propietaris de la pedrera. Plantejava  la necessitat d’estudiar la finalització del pla de restauració marcant uns terminis infranquejables, exigint una garantia de compliment (mitjançant un aval), un seguiment exhaustiu de les obres, una escrupolosa minimització de les molèsties per als veïns fronterers de la pedrera i unes condicions favorables per al municipi.
    Es produïren una serie de negociacions entre l'empresa i el govern municipal fins que en 2014, s'atorgà llicència a la titular ARIDOS ROMAFE SL, per període d'un any i mig;  acotant la zona on s'havia d'actuar per a poder controlar que s'executava la restauració.
    L’empresa va complir en forma i temps les condicions de la llicència i el govern li la renovà  per 2 anys més, acotant una nova zona a restaurar contigua a l’anterior.
    Ara, complit el plaç dels 2 anys, ARIDOS ROMAFE SL no ha restaurat tota la zona acordada i demana una tercera llicència per a un període de 3 anys. El govern li demana un aval com a garantia del compliment ja que la segona llicència no ha estat complida. L’empresa no accepta i l’ajuntament denega la renovació de la llicència.
    A partir d’eixe moment es desencadenen una serie d’accions administratives per les dues parts:
    - ARIDOS ROMAFE SL presenta un Contencions contra els acords desestimatoris de llicència i sol·licita al jutjat que mentrestant suspenga les accions municipals. El jutjat li ho denega. ARIDOS ROMAFE SL  recorre en contra de la decisió del jutjat.
    - L’ajuntament, per la seua part, inicia un expedient d’infracció urbanística per la no paralització dels treballs. Aquesta paralització també és recorreguda per l’empresa que demana de nou la suspensió de les accions municipals. El jutjat encara no s’ha pronunciat.
    - En el moment del precintat de l’activitat, el gerent d'ARIDOS ROMAFE SL (Sr Joaquin Magalló Ferrando) amenaçà la secretària i a l’alcalde i ha presentat una querella criminal contra els dos, a  més d'una denuncia en el quarter de la Guàrdia Civil contra l’alcalde. El motiu principal al·legat per l'empresa és que l’ajuntament ha  estat cobrant un canon anual a la pedrera i  que les accions preses per l'executiu municipal  són arbitraries,  per ideologia política, i no s’ajusten a dret.
    Al respecte d'eixes al·legacions cal dir el següent: En la llicència de 2004 s’arreplega la voluntat de l’empresa d’aportar una quantia econòmica en benefici del municipi i així és produeix fins el 2012 (una part va ser en diners i altra en material propi de la pedrera. Eren 6 cèntims per tona, que finalment acabaren consolidant-se en 60.000€/any ). En les dues llicències atorgades per este govern s’estableixen similars condicions (60.000 €/any en diners o en material que ha servit entre altres coses per a repassar en dues ocasions els camins rurals de terra, emplenar el parc de la Rosa dels Vents, la pista d’atletisme, el parc de l’avda d’Espanya...). En cap cas este govern a mostrat voluntat d’intercanviar diners per llicència. De fet, en la sol·licitud de la tercera llicència el govern demanà un aval com a garantia del compliment de la restauració (l’aval es  torna íntegrament si l'empresa complix les condicions de la llicència). Ni diners ni material formaren part de les negociacions.
En quant a la voluntat política, no és cap secret,  hem de fer referència al nostre programa electoral.
Eleccions 2011-2015: s’exigirà l’estricte compliment de la llicència fins la seua finalització en 2012
Eleccions 2015-2019: es tutelarà la restauració de la pedrera fins la seua finalització.
Per tant la voluntat del govern sempre ha estat la de fiscalitzar la restauració i exigir el compliment de la llicència.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31