• Perfil del contractant

Adjudicacions i formalitzacions

+ info

Dilluns, Juliol 3, 2017
Dilluns, Juliol 3, 2017
Fecha de publicación: 
Dilluns, Juliol 3, 2017 - 13:00
Servei de neteja del mercat-rastre dels diumenges

Licitacions en avaluació

+ info

Dilluns, Juliol 3, 2017
Dilluns, Juliol 3, 2017
Fecha de publicación: 
Dilluns, Juliol 3, 2017 - 13:15

Licitacions en curs

+ info

Dilluns, Juny 26, 2017
Dilluns, Juny 26, 2017
Fecha de publicación: 
Dilluns, Juny 26, 2017 - 08:30

En esta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per l'Ajuntament.
Estos plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de servicis públics, subministraments i/o servicis.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en què es troben (ja siga provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servici públic.
Eixa informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

Tramitació:
Procediment: negociat sense publicitat
Pressupost base de licitació: 92.866,12 € més 19.501,89 € d'I.V.A.
Fase:

Tramitació:
Procediment: negociat sense publicitat
Pressupost base de licitació: 59.985,27 € més 12.582,18 € d'I.V.A.
Fase:

Requeriments prèvia adjudicació

+ info

Dilluns, Juliol 3, 2017
Dilluns, Juliol 3, 2017
Fecha de publicación: 
Dilluns, Juliol 3, 2017 - 13:15