Lectura de comptadors de l'aigua/Lectura de contadores de agua

Dues vegades a l'any l'Ajuntament de Corbera realitza la pressa de lectures dels comptadors d'aigua. El personal encarregat d'aquesta tasca pren la lectura dels comptados als que es pot tindre accés. En aquells en que el comptador estiga inaccesible, el personal deixa a l'immoble una butlleta per a que el titolar del comptador apunte la lectura del comtpador d'aigua i la torne a les oficines municipals.

Si ets propietari d'algun immoble a Corbera i durant el període de pressa de lectures dels comptadors no et trobes a casa, des d'ací pots enviar la lectura del teu comptador d'aigua omplint les dades que a continuació se mostren.

Tanmateix, t'informem que al cas en que hi haja aportació de la butlleta de la lectura i l'enviament del formulari online, sempre prevaldrà la butlleta aportada en mà.

Amb l'enviament de la següent informació, la persona que remet el formulari declara ser certes totes les dades consignades al mateix.