Avalem Joves

AVALEM JOVES
    Contractacions Emcuju: 2 persones
    Contractacions Empuju: 3 persones

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, al marc del sistema nacional de Garantía Juvenil
•    Subvenció obtinguda: 44.815,41 Euros
•    Número de contractes: 2
•    Durada del contracte: Des del 4 de novembre de 2019 al 3 de novembre de 2020
•    Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
Ocupacions contractades: Dret i Mestra
 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de personas joves per entitats locals, al marc del sistema nacional de Garantía Juvenil
•    Subvenció obtinguda: 45.439,47 €
•    Número de contractes: 3
•    Duració del contracte: Des del 4 de novembre de 2019 al 3 de novembre de 2020
•    Tipus de contracte: Contracte per obra o servei
Ocupacions contractades: Peons de neteja i TASOC

Ajuda cofinanciada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.