Ermita del Santíssim Crist

L'ermita del Santíssim Crist, situada a l'encreuament del carrers Santissim Crist i Calvari, fou construit al segle XIX (1892) amb aportacions dels propis veins del carrer del Stm. Crist, i formava part de l'antic cementeri de la localitat, així com del Calvari o Via Crucis actualment  desaparegut.

L'edifici té una planta de creu grega amb una façana barroca dividida en tres cosos. Al cos central està l'accés a l'ermita; una porta de mig punt adornat amb un cubreaigües triangular, damunt del qual apareix inscrit l'any de consagració: 1899 (12 de novembre). La façana es troba adornada amb un rosetó de metal i una senzilla espadanya amb una única finestra, construïda de rajola, decorada amb moldures i rematada amb un frontó amb una creu. El sostre, amb quatre vessants esta format de teula.

Compta amb una campana, dedicada a Sant Juli, en honor al rector D. Julio Roig que estava al front de la parròquia durant la reconstrucció del temple. Es va fer als tallers dels Hnos Roses de Silla (València), sent beneïda i segurament ubicada a l'espadanya del temple. L'antiga campana es va perdre durant la Guerra Civil espanyola (1936 - 1939), i possiblement en 1956 es va instal·lar l'actual.

El pis interior d'estil neoclàssic, està format per baldoses blanques i negres. La coberta és de mig canó amb cúpula sobre petxines al creuer. L'Altar Major està presidit per una bella talla del Crist creuclavat.

Durant els anys que durà la reconstrucció de la Parròquia dels Sants Vicents (destruïda a la Guerra Civil),l'Ermita del Santíssim Crist esdevingué la parròquia de manera eventual, fins el 7 de setembre de 1952 quan es beneí el nou temple parroquial.

El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007).