Salutació de l'Alcalde

Ciutadans i ciutadanes de Corbera,

En aquesta primera comunicació vull donar-los les gràcies per la confiança rebuda i dir-los que tant el nou govern municipal com la corporació sencera estem a la disposició de tots els veïns i veïnes del municipi. Des d’aquesta pàgina web volem establir una relació informativa fluïda amb tots vostés. Els assumptes municipals són públics, són de tots i per a tots. Procurarem informar periòdicament sobre: acords de Ple, decrets d’Alcaldia, propostes i mocions dels grups municipals, informació de les distintes regidories i de totes aquelles qüestions que siguen d’interés general.

No descobriré res si dic que la situació econòmica per la que travessem no és gens bona. L’estat d’endeutament que tenim (i del que donarem informació concreta) ens obliga a establir mesures extraordinàries de control de la despesa i a adoptar polítiques d’austeritat en totes les àrees de gestió municipal. El nostre objectiu immediat és clar: eixugar el deute als proveïdors en un termini relativament curt.

Vull, des d’ací, insistir en la importància que el tema de l’atur té per a aquest Ajuntament. És el problema més urgent que hem d’escometre. També qüestions tan importants com l’urbanisme, la neteja de la via pública, l’observança de les ordenances municipals o la tan necessària activació cultural del nostre poble ens tindran ben ocupats en aquest període de quatre anys que ara tot just comença. Els demane paciència; tots els inicis requereixen un temps d’engranatge que estic segur vostés sabran dispensar. I els demane col·laboració, una col·laboració imprescindible per part de tots, sobretot per part de les nombroses associacions que configuren el teixit social de Corbera.

Per últim, vull dir-los que la meua dedicació laboral a l’Alcaldia serà en règim de mitja jornada, i el meu horari d’atenció al públic serà els dimarts de 16 a 19 hores. Els Plens ordinaris han quedat fixats per al darrer dimecres de cada mes a les 20:30 hores. I els recorde que totes les sessions plenàries de l’Ajuntament són obertes, quedant tots els ciutadans i ciutadanes convidats a assistir-hi. Moltes gràcies per llegir aquestes paraules de presentació i una abraçada. Jordi X. Vicedo Jiménez Alcalde-President de l’Ajuntament de Corbera