Gestió Tributària i Cadastral

Benvingut/da a l'Àrea de Gestió Tributària. Adscrita a la Regidoria d'Hisenda, en aquesta secció podras trobar informació sobre els impostos, taxes i altres ingresos de dret públic que gestiona l'Ajuntament de Corbera.

L'Ajuntament de Corbera té delegada en el Servei de Gestió Tributària, de la Diputació de València, la recaptació tant en periode voluntari com en executiva dels diferents impostos i taxes.

De la mateixa manera, l'Ajuntament de Corbera mitjançant conveni amb la Gerència Territorial del Cadastre de València, ofereix el servei de consulta i certificació cadastral a través del Punt d'Informació Cadastral.

Notícies

Cartells

DESTACATS