Punt de registre d'usuaris de l'ajuntament de Corbera

Què és un certificat digital?

El certificat digital és l'únic mitjà que garanteix tècnicament i legalment la identitat d'una persona en Internet, un requisit imprescindible perquè les institucions puguen oferir servicis segurs a través d'Internet. Este certificat digital permet la signatura electrònica de documents, així com xifrar les comunicacions.

On puc utilitzar el certificat digital?

Els certificats digitals de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana es poden utilitzar en aplicacions, entre d’altres, de la Generalitat, l'Administració Local, l'Administració General de l'Estat i les Universitats de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha abordat distintes iniciatives per al desenvolupament de l'administració electrònica, entre les que destaca "Generalitat en Xarxa" (www.tramita.gva.es), on s'oferix al ciutadà un catàleg de servicis públics en Internet que integra tota la normativa legal, el desenvolupament informàtic i els components necessaris per a fer realitat la tramitació electrònica.

Amb el certificat digital podrà accedir a:

- l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària (www.aeat.es) i realitzar tots els tràmits disponibles, com pot ser la presentació telemàtica de la declaració de la renda.

- l'Oficina Virtual de la Seguretat Social (www.seg-social.es) on podrà consultar la vida laboral, l'IRPF per prestació, domiciliar en comptes, conéixer la situació de cotització.

- l'Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) tindrà accés als servicis de consulta i certificació de les seues dades cadastrals.

On puc obtindre el certificat digital?

El certificat digital es pot obtindre, com ja hem mencionat, en els PRU, dels quals, l'Ajuntament de Corbera ja forma part. En tots els casos és imprescindible la identificació presencial del sol·licitant per mitjà de DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor. És a dir, es requerix la presència de la persona que sol·licite el certificat, no es pot realitzar per a terceres persones. Els certificats digitals que es poden sol·licitar són per a persones físiques i els d'entitat per a persones jurídiques. Per al primer cas, només es requerix, com ja hem indicat, la presència del sol·licitant i la seua identificació, i per als d'entitat es requerix una altra sèrie de documentació depenent del tipus d'entitat a què faça referència.

L'expedició del certificat digital per a ciutadans és gratuït, mentre que el d'entitat sí que comporta una taxa establida per l'agència de certificació. A més, els certificats digitals tenen una caducitat de tres anys, renovables una sola volta per altres tres anys mes. Una vegada caducada la signatura electrònica pot demanar una altra.

Només pot haver-hi una signatura per ciutadà, per a la qual cosa, si vosté ja té un certificat digital de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana, i per alguna raó l'ha extraviada, podrà apropar-se al Punt de Registre d’Usuaris de Corbera per tal de revocar la signatura anterior i fer-ne una de nou.

Per a més informació: www.accv.es