Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és l'òrgan de l'Administració de Justícia que es troba en tots aquells municipis on no existeix un Jutjat de 1ª Instància; el qual està representat pel Jutge de Pau, elegit per l'Ajuntament i nomenat pel Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana per un període de quatre anys.

Funcions del Jutjat de Pau:

- Són els encarregats de dur a terme els expedients de matrimoni civil.

- Fer actes de concil·liació.

- És l'encarregat del Registre CIvil: inscripció dels naixements, matrimonis, defuncions...

- Tramita, celebra i dicta sentències en judicis de faltes per fets de gravetat menor.

- S'encarrega de donar coneixement als ciutadans de qualsevol comunicació o citacions que vinguen d'altres jutjats, tramitar expedients, així com prendre declaració.

A Corbera trobaràs el Jutjat de Pau al 'retén' de la Policia Local, a l'Avinguda Ribera Baixa, 32, i amb el següent horari:

DILLUNS I DIJOUS DE 19 A 20 HORES.