Benvinguts al portal de la transparència

L' Ajuntament té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. El nou portal de transparència municipal s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.s

ELS ÀMBITS DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

El portal de transparència municipal s'emmarca dins d'aquesta aquesta estratègia i pretén acostar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat

Informació sobre la corporació municipal

Distribució dels pressupostos, indicadors econòmics i rendició de comptes

Ordenances, reglaments i altres disposicions

Dret d'accés a la informació pública

Informació sobre l'alcalde

Contractes, convenis i subvencions