Factura Electrònica

A partir del 15 de gener de 2015, ha de presentar obligatòriament la seua factura en format Factura-e si coincidixen estes dos circumstàncies:

    - Es troba dins d'una de les categories de proveïdors obligats per la Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica (Article 4)
    - I la seua factura és d'un import superior als 5.000 €

L'Ajuntament de Corbera es troba adherit a la Plataforma FACe i els codis de les seues oficines són els següents:

    Oficina Comptable: L01460983 Ajuntament de Corbera.
    Òrgan Gestor: L01460983 Ajuntament de Corbera.
    Unitat Tramitadora: L01460983 Ajuntament de Corbera.