Campanya 2020 de desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis municipals i la xarxa de clavegueram del municipi de Corbera.

L’Ajuntament de Corbera com tots els anys ha iniciat al municipi la campanya de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram, amb l’objectiu d'eliminar plagues de rates, panderoles i altres insectes que poden concentrar-se a la xarxa del clavegueram o als edificis municipals. Els treballs són realitzats per l’empresa de la localitat PLAYBE C.B. Tot açó és porta a terme enmarcat dins de les linies de subvenció que l'Excel.lentissima Diputació de València, des de la seua àrea de Benestar Social concedeix als municipis per a realitzar campanyes de salut publica durant l’exercici 2020.
Aquesta actuació, que es realitza de manera periòdica quatre vegades a l'any, com en les anteriors, es pretén que siga el més exhaustiva i completa possible per a garantir que tota la xarxa de clavegueram de la localitat estiga en perfectes condicions de salubritat i lliure de plagues tot l'any. Entre els mesos de novembre i desembre es realitzarà la quarta i última campanya de l'any.

Diputació de València