Pacte de les Alcaldies. Pla de participació pública. Corbera.

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per mitjà d’actuacions de mitigació relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com definir les actuacions d’adaptació que ens porten a aconseguir l’objectiu desitjat.
 
En 2015 es va presentar el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (PACES) . En ell es definixen els tres pilars d’este pacte que unixen ambdós iniciatives: l’atenuació, l’adaptació i un canvi de model energètic basat en una energia segura, sostenible i assequible. Es tracta del principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de:
 
- Reducció de les emissions de CO2 almenys, un 40 % en 2030.
- Augmentar l’eficiència energètica (27%).
- Augmentar l’ús de fonts d’energia renovables (27%).
- Adoptar un enfocament integral per a augmentar la seua resiliència per a l’adaptació a l’impacte del canvi climàtic.
 
A través d’aquest portal es posen a disposició per a consulta pública, els documents del Pacte de les Alcaldies de l’Ajuntament de Corbera.
 
Per realitzar comentaris i propostes poden remetre els mateixos utilitzant la següent adreça de correu electrònic: mromero@etresconsultores.com i indicant l’apartat del document sobre el qual es fa una consulta o proposta (IER, ERVCC o PACES del municipi de Corbera)
 
El termini per a la recepció d’observacions tindrà una durada de 10 dies hàbils des de la data de publicació d'aquest tràmit d'informació pública, 3 de juliol de 2020 (fins el 16/07/2020).

 

Documents i enllaços per a consulta pública