Creació d'una base de dades d'estudiants

 

Per poder inscriure't, tens de termini fins el pròxim 30 de març de 2016 per aportar la sol·licitud i còpia de la matrícula vigent o certificat del centre educatiu on es cursen els estudis, amb menció de la titulació que s'està cursant.

SOL·LICITUD

*Aquesta base de dades estarà oberta tot l'any.